Kanzeon Zen Centrum Den Haag  

home

verslaving.pagina.nl

Moderation Manangement

Twaalfstappenprogramma's
in Nederland

Hulplijn Anonieme Verslaafden:
020 - 662 63 07

alcohol.pagina.nl

Eindelijk thuis
Getuigenis van een vrouw
die met drinken ophield.

Laundry List
Kom je uit een alcoholisch
of dysfunctioneel gezin?

Am I an alcoholic?

Am I troubled
by someone’s drinking?

Hulplijn
Anonieme Alcoholisten:
020 - 681 74 31

Anonieme Alcoholisten
Stichting Werkgroepen
AA - Nederland


Postbus 2633, 3000 CP Rotterdam

Tel. 010 - 243 01 75
Fax 010 - 243 01 93

www.aa-nederland.nl

Lees hoe lidmaatschap van een zelfhulpgroep
je kan helpen je alcoholverslaving te overwinnen.

De AA schrijft ons het volgende:

Welkom bij Anonieme Alcoholisten -
De eerste stap op weg naar herstel

Welkom bij de Anonieme Alcoholisten. Zelf heb je inmiddels de eerste stap over de drempel gezet. Wij bieden je nu graag onze ervaring, kracht en hoop aan op weg naar herstel en een beter, rijker, gelukkiger leven.

Hieronder vind je een eerste aanzet tot herstel, waarmee wereldwijd al miljoenen mensen van de drank zijn afgekomen. Word jij één van hen?

Probeer de suggesties tot je door te laten dringen, een keuze te maken en vooral: kom, blijf komen en je komt er!

Een eerste stap op weg naar herstel
Leden van AA hebben één ding met elkaar gemeen: zij hebben de controle over hun alcoholgebruik verloren en slagen er niet in op eigen houtje hun drankprobleem daadwerkelijk aan te pakken.

De meeste alcoholisten hebben op talloze manieren geprobeerd het tij te keren.

Door (tijdelijk) te stoppen met drinken, minder te gaan drinken, anders te gaan drinken (bijvoorbeeld door over te gaan van drankjes met een hoog alcoholgehalte op drankjes met een lager alcoholgehalte), hulp in te roepen van professionele instanties.

Dronken wij omdat we problemen hadden? Kon therapie onze problemen oplossen en daarmee ook ons drankprobleem?

Het leek niet zo te werken. Hadden wij dan wellicht problemen omdat wij dronken? Moesten we toch maar beginnen met het aanpakken van ons drankgebruik en hopen dat wij daarna onze problemen konden oplossen?

Voor de meeste AA'ers leek daar de oplossing te liggen.

Wanneer wij bij AA aankloppen zijn we - hopelijk - in staat toe te geven dat wij inderdaad de controle over ons drankgebruik kwijt zijn. We hebben het gevecht verloren.

Ons ego heeft wat dat betreft een deuk opgelopen. We waren niet in staat op eigen kracht ons drankprobleem aan te pakken. Het toegeven van zo'n nederlaag is niet gemakkelijk, maar wel een vereiste om vooruit te komen.

Drinken was allang geen sociaal gebeuren meer. Alcohol was voor ons een middel geworden om de realiteit uit de weg te gaan.

We raakten onze verlegenheid kwijt, leken obstakels te kunnen overwinnen, voelden onszelf misschien zelfs beter dan anderen, en we konden onze problemen vergeten.

Maar... het was steeds van korte duur. Was de drank eenmaal uitgewerkt, dan kwam alles met dezelfde hevigheid terug: wat moesten anderen wel van ons denken, waarom lukt dit of dat niet, waarom voel ik mij zo ongelukkig, zo onhandig, misschien zelfs zo minderwaardig?

Wat was onze oplossing? We grepen toch maar weer naar de fles, want dan kwam immers alles goed?

We vergaten heel simpel dat dit niet alleen een tijdelijke, maar ook een rampzalige oplossing was. Keer op keer hadden we de kans gehad te ontdekken dat Koning Alcohol (onze beste vriend) ons niet hielp maar ons verder van ons doel afbracht dan de voorgaande keren.

Onze beste vriend deed niets anders dan ons steeds opnieuw verraden.

Bij AA zeggen we dan ook: alcohol is sluw, machtig en verraderlijk. Voor mensen die overgevoelig zijn voor alcohol is daar geen woord van gelogen.

Koning Alcohol heeft het stuur in handen en drijft ons stukje bij beetje verder naar een zekere ondergang.

Hoe het werkt
Een eerste stap op weg naar herstel is toe te geven dat we het gevecht met de alcohol hebben verloren.

We staan er machteloos tegenover en als we het laten voortduren zal ons leven stuurloos blijven. Komen we bij AA dan horen we bovendien dat alcoholisme kan worden gezien als een ziekte.

Voor andere ziekten is het de normaalste zaak van de wereld hulp in te roepen van een arts, een specialist, een psychiater, enz. Ook voor het herstel van het alcoholisme zou het inroepen van hulp een vanzelfsprekende zaak moeten zijn.

Helaas is dat meestal niet het geval, omdat de ziekte van het alcoholisme vaak een onbegrepen ziekte is, die bovendien de patiënt in de waan houdt niet ziek te zijn.

Hoe werkt het dan bij de Anonieme Alcoholisten? Heb je eenmaal de stap naar AA gezet, dan heb je al hulp ingeroepen. Je hebt toegegeven niet zelfstandig van je probleem af te kunnen komen.

Je krijgt tegelijkertijd te horen dat er wel degelijk herstel mogelijk is. Je kunt de ziekte tot staan brengen als je het eerste glas maar laat staan.

Neem je het eerste glas niet, dan kun je ook het tiende niet nemen. Het laten staan van dat eerste glas kan de deur openen naar een ander, nieuw leven zonder alcohol.

Een leven, dat je de kans geeft nuchter je overige problemen onder ogen te zien en ze te gaan aanpakken.

Binnen AA moet je natuurlijk wel zelf ophouden met drinken, maar je hoeft het niet langer alleen te doen. Uit de verhalen van anderen, die al een tijdje - soms al jaren - van hun drankprobleem verlost zijn, kun je datgene oppikken dat het beste bij jouw situatie past. J

e kunt er over praten binnen de groep, vragen stellen, ideeën uitwisselen en vooral heel veel steun vinden. Jouw bijdrage in het begin is willen luisteren, leren en herstellen.

Een leven durven leiden zonder alcohol.

Bij AA weten wij dat alcohol nooit iets voor ons heeft gedaan; dat we een gelukkig, tevreden en geestelijk rijker leven kunnen leiden zonder drank en dat wij daarvoor op elkaar kunnen rekenen.

Geef jezelf een kans: kom, blijf komen en je komt er!

Elke dag is er één.
Het belangrijkste doen we het eerst.

naar boven


Doel en werkwijze

Anonieme Alcoholisten is een gemeenschap van mannen en vrouwen met een zelfde probleem: alcoholverslaving.

Wij delen onze ervaring, kracht en hoop met elkaar om dit probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

We trachten dit te bereiken met het Twaalf Stappen herstelprogramma van de AA en groepsavonden, waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen.

De Twaalf Stappen helpen ons om te komen tot een leven dat niet langer beheerst wordt door de zucht naar drank.

Ze zijn vastgesteld op grond van ervaringen van tienduizenden herstelde alcoholisten.

Het is niet alleen een geneesmethode maar ook een programma om te komen tot het aanvaarden van een andere levensvisie.

In de AA-groepen die wekelijks bij elkaar komen is geconstateerd dat alcoholisten die bereid zijn deze Twaalf Stappen te zetten en daartoe de hulp aannemen die hun in de AA-groepen wordt geboden, de drank laten staan.

AA biedt de alcoholist die met zijn of haar onmatig drinken wil stoppen de ervaringen van allen die reeds eerder bij AA herstel zochten én vonden.

lederen wordt voor de volle honderd procent aanvaard. Verder zijn wij bereid om elk uur van de dag of nacht te helpen.

Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met het drinken van alcohol.

Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling en wenst zich niet te mengen in enig geschil.

naar boven


Wat biedt de AA?

  • het 12 Stappen herstelprogramma van AA;

  • groepsavonden, waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen;

  • 24-uurs hulplijn, gedurende 7 dagen per week;

  • voorlichting aan scholen, artsen, opleidingen enz. al of niet met gebruikmaking van video;

  • informatie- en voorlichtingsmateriaal in de vorm van brochures en het tijdschrift 'De Boei';

  • publicaties als het 'Grote Boek van de Anonieme Alcoholisten' en andere, specifieke, AA-Iectuur.
naar boven


Home | Terug naar meer links | Eindelijk thuis
Anonieme Alcoholisten | The Big Book online
verslaving.pagina.nl | alcohol.pagina.nl

Laundry List