Kanzeon Bodhisattva
KANZEON ZEN CENTRUM DEN HAAG

 


Liefde tussen partners


Bert Hellinger

[1] - 2 - [3]

Vragen en antwoorden

Vraag: Kan een kind niet een evenwichtige relatie hebben met de vader én de moeder?

Hellinger: Natuurlijk wel. Dat gebeurt als de jongens de invloedssfeer van hun vader opzoeken en meisjes terugkeren naar hun moeder.

Als je naar het volle leven kijkt, dan zie je dat een zoon die verbonden is met zijn vader meer respect en waardering voor zijn moeder heeft dan een zoon die aan haar gebonden blijft - en de moeder verliest daar niets bij.

Zo verliest ook een meisje dat van de invloedssfeer van de vader terugkeert naar haar moeder beslist haar vader niet en hij verliest haar evenmin. Ze ontwikkelt juist meer respect en waardering voor hem.

En wat belangrijker is, de relatie tussen de ouders wordt sterker wanneer de zoons dicht bij hun vader staan en de dochters dicht bij hun moeder. Dan heerst er geen verwarring in het gezin.

Vraag: Heb ik je goed begrepen dat ik, wanneer ik mijn moeders recht op vrouwelijkheid bevestig, mijn juiste plaats naast haar heb ingenomen?

Hellinger: Nee. Een dochter die aanneemt dat ze de autoriteit bezit om het recht van haar moeder op vrouwelijkheid te bevestigen of te ontkennen, stelt zich boven haar moeder.

Vraag: En als ik haar eenvoudig accepteer?

Hellinger: Haar accepteren houdt een superieure grootmoedigheid in van jouw kant. Het accepteren en bevestigen van je eigen vrouwelijkheid als een geschenk van haar, dat is deemoed.

Rainer (groepslid): Het is eigenaardig dat er zoveel geschreven is over de moeder-kindrelatie en zo weinig over de vader-kindrelatie.

Hellinger: Heb een dochter of een zoon?

Rainer: Ik heb een dochtertje van acht.

Hellinger: Dan wordt het tijd dat je haar terug laat keren naar de invloedssfeer van haar moeder.

Rainer: Ja, ik heb veel nagedacht over het loslaten van mijn dochter, maar ik weet ook dat ik niets kan doen om dat te laten gebeuren.

Hellinger: Natuurlijk kun je iets doen.

Rainer: Ik bedoel dat ik het niet kan afdwingen. Ik kan het niet laten gebeuren.

Hellinger: Dat kun je wel degelijk!

Rainer: Maar het is niet wat ik wil.

Hellinger: OK, dat is dan tenminste duidelijk. Wat ik gezegd heb, heeft zonder meer bepaalde consequenties voor je handelen - anders zou ik mij de moeite besparen.

Rainer: Wat kan ik dan doen?

Hellinger: Om te beginnen kun je, als je naar haar kijkt, in haar je vrouw waarderen.

Rainer: Dat is een fantastisch idee. Dat mag ik wel! (gelach)

Hellinger: Of je kunt tegen je dochter zeggen dat ze bijna net zo geweldig is als haar moeder.

Rainer: Er zit me nog iets anders dwars...

Hellinger: (Onderbreekt hem en richt zich tot de groep)
Hij verandert van onderwerp, maar dat is niet erg. Hij heeft gemerkt dat de zaken serieus gaan worden en begint zich te realiseren waar het hier werkelijk om gaat.

Als een vader zijn dochter vasthoudt, is het soms moeilijk voor haar om terug te gaan naar haar moeders invloedssfeer. Ze voelt zich belangrijk en gelooft dat ze in zijn behoeften kan voorzien.

Maar dat is voor een kind een te grote opgave - vergeleken met de moeder is de dochter een troostprijs.

lees verder [1] - 2 - [3]


Uit:

Bert Hellinger
De verborgen dynamiek van familiebanden
Altamira-Becht, 2001
Blz. 50 - 55

Lees meer over familieopstellingen op www.hellinger.com.

Tineke Brackel te Amsterdam geeft workshops in de traditie van Bert Hellinger.

Lees het verhaal van De mooie Wassilissa.

Of de lange versie van dit verhaal in het Engels. Aanbevolen!

Lees ook het verhaal van IJzeren Hans.

Download deze drie inwijdingsverhalen als Word-document.

Lees een samenvatting van Past Reality Integration-therapie van Ingeborg Bosch.

naar boven

 


Aanbevolen literatuur:

Frances H. Burnett
De geheime tuin
Uitgeverij Christofoor
Zevende druk, 2000
Voorleesboek, 9-10 jaar

>>lees meer


Ingeborg Bosch
Illusies
Over bevrijding uit de doolhof van onze emoties

Uitgeverij L.J. Veen
Tweede druk, 2003
>>lees meer

Neale Donald Walsch
De nieuwe openbaringen
Een openhartig gespek
met God

Kosmos-Z&K Uitgevers
2003
>>lees meer

Bert Hellinger
De verborgen dynamiek van familiebanden
Altamira-Becht
Zesde druk, 2003

William Golding
Lord of the Flies
faber and faber, 2003
First published in 1954

>>lees meer

home | wat is zazen? | citaat van de week | vorige citaten | adressen en links | meer links